606-WH-03290termosonda-termometr-temperatury-e4tam01-z-sonda-do-potraw-do-piekarnika-electrolux-9029792851